Godkjenning av vilkår og metoder etter tredje energimarkedspakke

RMEs behandling av forslag til vilkår og metoder under de fire forordningene CACM, FCA, SO og EB som er innlemmet i EØS-avtalen og trådte i kraft 1. august 2021