Publisert 27.08.2021 , sist oppdatert 27.04.2023

Metoder under behandling – CACM

Her finner du forslag til metoder, vurdering og alle innkomne innspill på metodene relatert til forordningen. Ferdigbehandlede metoder, alt om vilkår og metoder  og mer om CACM-forordningen finner du ved å klikke på de hvite boksene på høyre side.

 

Vi har følgende metoder under behandling: 

CACM ART. 15 – Kapasitets- kalkuleringsregioner (CCR)

Forslag til metode om inndeling i kapasitetskalkuleringsregioner (CCR)

Informasjon om status:

  • RME mottok forslag til metode fra Statnett SF den 13. oktober 2022. Etter å ha vurdert metoden, besluttet RME den 18. november 2022 å be EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om å treffe beslutning om metodeforslaget. ESA traff beslutning rettet mot RME den 24. april 2023. I tråd med NEM-forskriften § 2-4 annet ledd, vil RME på egnet måte sørge for at ESAs beslutning blir gjennomført i norsk rett i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

ACERs høring av forslag til korresponderende metode i EU med høringsfrist 25. november 2022

RMEs forhåndsuttalelse den 18. april 2023 vedrørende utkast til ESA-beslutning om CCR

ESAs beslutning rettet mot RME den 24. april 2023

ESAs beslutning rettet mot RME den 24. april 2023 – Vedlegg 1

CACM ART. 41 OG 54 – Teknisk maks. /min.pris (HMMCP)

Forslag til metode om teknisk maks.-/ min.pris i døgnmarkedet (HMMCP SDAC)

Forslag til metode om teknisk maks.-/ min.pris i intradagmarkedet (HMMCP SIDC)

Informasjon om status: 

  • RME mottok forslagene til metoder fra Nord Pool European Market Coupling Operator AS, EPEX SPOT SE og Nasdaq spot AB den 8. november 2022. Etter å ha vurdert metodene, besluttet RME den 24. november 2022 å be EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om å treffe beslutning om metodeforslagene. Etter at ESA har truffet beslutning om metodeforslagene rettet mot RME i henhold til EØS-avtalen vedlegg IV nr. 47, vil RME i henhold til NEM‑forskriften § 2-4 annet ledd på egnet måte sørge for at ESAs beslutning(er) blir gjennomført i norsk rett i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

ACERs høring av forslag til korresponderende metode i EU med høringsfrist 9. oktober 2022