Publisert 27.08.2021 , sist oppdatert 15.12.2023

Metoder under behandling – CACM

Her finner du forslag til metoder, vurdering og alle innkomne innspill på metodene relatert til forordningen. Ferdigbehandlede metoder, alt om vilkår og metoder  og mer om CACM-forordningen finner du ved å klikke på de hvite boksene på høyre side.

 

Vi har følgende metoder under behandling: 

Forslag til metode om teknisk maks.-/ min.pris i døgnmarkedet (HMMCP SDAC)

Forslag til metode om teknisk maks.-/ min.pris i intradagmarkedet (HMMCP SIDC)

Informasjon om status: 

  • RME mottok forslagene til metoder fra Nord Pool European Market Coupling Operator AS, EPEX SPOT SE og Nasdaq spot AB den 8. november 2022. Etter å ha vurdert metodene, besluttet RME den 24. november 2022 å be EFTAs overvåkingsorgan (ESA) om å treffe beslutning om metodeforslagene. Etter at ESA har truffet beslutning om metodeforslagene rettet mot RME i henhold til EØS-avtalen vedlegg IV nr. 47, vil RME i henhold til NEM‑forskriften § 2-4 annet ledd på egnet måte sørge for at ESAs beslutning(er) blir gjennomført i norsk rett i tråd med Norges EØS-rettslige forpliktelser.

ACERs høring av forslag til korresponderende metode i EU med høringsfrist 9. oktober 2022