Publisert 06.08.2013 , sist oppdatert 07.03.2023

Leveringspålitelighet

Leveringspålitelighet er tilgjengeligheten av elektrisk energi og et mål på leveringspåliteligheten er hvor ofte det oppstår avbrudd og hvor lenge avbrudd varer.

RME har valgt ikke å tallfeste krav til leveringspåliteligheten, dvs. et maksimalt antall avbrudd som sluttbrukerne kan oppleve og varighet av disse. Selv om det ikke er fastsatt tall for maksimalt antall tillatte avbrudd, er det flere bestemmelser i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet som regulerer leveringspåliteligheten i Norge.

  • Nettselskapet skal utbedre feil og avbrudd uten ugrunnet opphold, altså så snart som mulig etter at avbruddet har oppstått.
  • Ordningen med kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi (KILE) skal gi nettselskapene økonomisk motivasjon til å gjenopprette uten ugrunnet opphold.
  • Dersom et avbrudd varer over 12 timer finnes en utbetalingsording for svært langvarige avbrudd (USLA).
  • Dersom en privatperson eller bedrift har behov for tilgang til elektrisk kraft 100 % av tiden, må den selv sørge for egenberedskap i form av nødstrømsaggregat.

Les mer om regler og rettigheter ved strømbrudd her: Rettigheter og regler ved strømbrudd