Publisert 22.01.2020 , sist oppdatert 03.03.2023

Strømbrudd

Som nettkunde har man mulighet til å klage til RME hvis man er misfornøyd med 

  • antall strømbrudd
  • varighet på strømbrudd
  • varsling av planlagte strømbrudd
  • tilgjengelig informasjon under et strømbrudd
  • utbetaling ved svært langvarige avbrudd

Husk at man ikke kan forvente en helt avbruddsfri strømforsyning.