Publisert 06.08.2013 , sist oppdatert 07.03.2023

Forskrift om leveringskvalitet

Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet skal bidra til å sikre en tilfredsstillende leveringskvalitet i det norske kraftsystemet, og en samfunnsmessig rasjonell drift, utbygging og utvikling av kraftsystemet.

Kvaliteten på elektrisiteten er viktig for at elektrisk utstyr og apparater skal fungere godt. Redusert leveringskvalitet kan blant annet føre til feilfunksjon, havari og økonomisk tap for alle som er tilknyttet kraftsystemet. Leveringskvalitetsforskriften skal medvirke til at kvaliteten på den elektrisiteten som forbrukerne og næringsvirksomheter får levert fra nettselskapene er tilfredsstillende. Forskriften gjelder for alle som helt eller delvis eier, driver eller bruker elektriske anlegg eller elektrisk utstyr som er tilkoblet i det norske kraftsystemet.

Leveringskvalitetsforskriften beskriver blant annet

  • nettselskapenes plikt til å gjenopprette elektrisitetsforsyningen til nettkundene så raskt som mulig etter et avbrudd
  • konkrete grenseverdier for enkelte spenningskvalitetsparametre i kraftsystemet
  • krav til nettselskapenes håndtering av henvendelser om leveringskvalitet
  • informasjonsplikten til de ulike aktørene