Publisert 11.07.2014 , sist oppdatert 07.03.2023

Nettselskapenes plikt til registrering av klager på leveringskvalitet

Nettselskapene må registrere opplysninger i forbindelse med behandling av saker der kunder er misfornøyde med leveringskvaliteten. RME har laget et registreringsskjema som nettselskapene kan benytte.

Nettselskap skal registrere nøkkelopplysninger i forbindelse med behandling av saker der nettkunde er misfornøyd med leveringskvaliteten. Både saker om spenningskvalitet, som er behandlet etter fol § 2-5, og leveringspålitelighet og varsling fra nettselskapet, som er behandlet etter fol § 2-5a, skal registreres.

I forbindelse med innføring av en egen bestemmelse for å behandle saker om leveringspålitelighet og varsling (fol § 2-5a) har RME oppdatert registreringsskjemaet. Det består nå av en del for spenningskvalitetssaker og en for leveringspålitelighets- og varslingssaker. Delen for spenningskvalitet er lik det gamle registreringsskjemaet. Det er frivillig å bruke RMEs skjema, og nettselskapet står fritt til å bruke et annet registreringssystem.

Skjemaet inneholder felt for opplysningene som må lagres. Nettselskapet kan selv legge til felt dersom det er andre opplysninger de har behov for å lagre.

Plikten til å registrere sakene er gitt i fol § 2A-11. Bestemmelsen innebærer ikke en plikt til å rapportere disse opplysningene til RME, men de skal være tilgjengelig på forespørsel.

Omfang av henvendelser om leveringskvalitet