Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Ofte stilte spørsmål om RMEs klagebehandling

Normal saksbehandlingstid er ca. 4 måneder, men det vil variere etter sakens størrelse og kompleksitet. 

RME er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkluderte e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova. Alle saksdokumenter, inkludert korrespondanse til og fra RME, er som hovedregel offentlige. Det betyr at dersom noen ønsker innsyn i dokumentene i saken, har de rett til å se dette. Det gjelder likevel ikke opplysninger om noen personlige forhold eller forretningssensitive opplysninger som vi har taushetsplikt om.

En avgjørelse fra RME er et enkeltvedtak. Et vedtak fra RME er bindende for partene, med mindre saken blir påklaget og avgjørelsen blir opphevet av Energiklagenemnda.

Ja, du kan klage på RME sin avgjørelse. Saken vil da gå til behandling hos Energiklagenemda. Avgjørelsen de fatter vil være endelig.