Publisert 22.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Nettleie

Hva er nettleie?

Nettleie er prisen du betaler for å få overført strømnettet. 

Du betaler nettleie til det lokale nettselskapet ditt. Nettleien gir nettselskapet inntekter til dekning av nettkostnader, utnyttelse og utvikling av nettet. Nettleien varierer fra nettselskap til nettselskap. RME kontrollerer hvert år at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet har lov til.

Som kunde kan du klage på hvordan nettselskapet har fastsatt prisen for bruk av nettet (eksempelvis fakturahyppighet og utforming av faktura). Dersom du opplever at du ikke blir fakturert riktig eller at du har blitt avregnet feil kan du som kunde sende inn en klage til RME.

Hva er fellesmåling?

Hver boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg. Du blir målt i tilknytningspunktet med nettselskapet. 

I tilfeller måling og avregning per boenhet eller fritidsbolig vil medføre urimelige merkostnader, skal nettselskapene på forespørsel tilby fellesmåling per felles inntaksledning.