Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Bytte av strømleverandør

I Norge kan strømkunder fritt velge hvilken strømleverandør de ønsker å kjøpe kraft fra. Dersom du opplever problemer knyttet til ditt bytte av strømleverandør, kan du sende en klage til RME.

Hvis din strømleverandør nekter deg å bytte til en annen leverandør, kan du klage på dette til RME.

RME behandler ikke klager som gjelder pris eller avtaleforhold, disse klagene må rettes til Elklagenemda.

Strømleverandøren har lov til å kreve bruddgebyr dersom dette var en del av din nåværende strømavtale. Du kan klage på størrelsen på bruddgebyret til Forbrukertilsynet.