Publisert 22.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Spenningskvalitet

God og dårlig spenningskvalitet sier noe om kvaliteten på det man får i stikkontakten. Du kan klage til RME hvis du opplever dårlig spenningskvalitet eller dårlig saksbehandling ved klage på spenningskvalitet. 

Typiske tegn på dårlig spenningskvalitet kan være

  • blinking i lys
  • elektriske apparater yter ikke som forventet
  • elektriske apparater blir ødelagt