Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Anleggsbidrag

Nettselskapene skal fastsette anleggsbidrag for å dekke kostnader ved nye nettinvesteringer eller nettforsterkninger når kunder 

  • blir tilknyttet
  • får økt kapasitet, eller
  • får bedre kvalitet

Anleggsbidrag er en engangsbetaling fra kunde til nettselskap som kommer i tillegg til den ordinære nettleien. Som kunde kan du klage på informasjonen du har fått om anleggsbidrag og hvordan anleggsbidraget er fastsatt.