Publisert 22.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Smart strømmåler

Alle strømkunder skal ha smarte målere (AMS) som måler forbruket time for time og sender måleverdier automatisk til nettselskapet.

Hvis du ønsker å klage på nettselskapets avslag om fritak fra AMS, kan dette gjøres under. Vi minner om at fritak kun gis til kunder som har fått en attest fra lege eller psykolog. Attest skal sendes/overleveres til nettselskapet, og ikke til RME.

Som kunde kan du klage på informasjon du har fått om gebyr for manuell måleravlesning og størrelsen på gebyret.