Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Erstatning

RME tar ikke stilling til spørsmål om erstatning

I klagesaker tar ikke RME stilling til spørsmål om erstatning. Hvis det er uenighet mellom nettselskap og private nettkunder om erstatning, kan saken tas opp med Elklagenemda. Hvis du fortsatt er uenige med nettselskapet, kan saken bringes inn for de ordinære domstolene. Ved uenighet mellom nettselskap og øvrige nettkunder (dvs. næringsdrivende), kan saken bringes inn for de ordinære domstolene.