Publisert 22.01.2020 , sist oppdatert 16.06.2021

Jordfeil

RME behandler ikke saker om jordfeil

HMS-relaterte spørsmål som gjelder el- og brannsikkerhet, inkludert jordfeil, er ikke en del av vårt regelverk. Denne typen saker hører inn under myndighetsområdet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Disse sakene blir derfor ikke behandlet av RME, men vi anbefaler å ta kontakt med DSB.