Publisert 27.10.2015 , sist oppdatert 26.02.2024

AMS

Smarte strømmålere gir bedre informasjon om strømforbruket, og legger til rette for mange nyttige tilleggstjenester.

Alle strømkunder i Norge skal ha tatt i bruk smarte målere. De nye målerne inngår i Avanserte måle- og styringssystemer (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket

De smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene. I tillegg vil nettselskapene kunne bruke informasjonen til å drifte nettene mer effektivt, noe som isolert sett vil slå ut i lavere nettleie.

Målerne vil kunne gi kundene løpende informasjon om eget forbruk. Slik informasjon vil f. eks. kunne tilbys via mobiltelefon eller display hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

AMS er en god plattform for mange nyttige tjenester i hus og hjem. Utover de grunnleggende krav som myndighetene setter til funksjonalitet, kan forbrukerne tilbys andre tjenester som kan være nyttige. Dette kan være energirelaterte tjenester som styring av strømforbruket og tilbud av nye kraftprodukter, eller det kan være andre tjenester som trygghetsalarmer, registrering av vannlekkasjer og så videre. Du kan lese mer om mulighetene med ny teknologi og forbrukerfleksibilitet her.

Nettselskapene er ansvarlige for installasjon og drift av AMS-systemet. Strømkundene har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk, men nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å kunne avregne og fakturere kundene. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten etter samtykke av kunden.

For å hindre misbruk av data og personopplysninger plikter nettselskapene å etablere de sikkerhetssystemer og rutiner som er nødvendige for å hindre at personopplysninger kommer på avveie. NVE har skrevet en veileder om ams-sikkerhet  for nettselskapene, og fører tilsyn med nettselskapenes oppfølging av kravene.

Fakta

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte.