Publisert 23.02.2021 , sist oppdatert 02.06.2023

Midlertidige tillatelser

NVE kan gi tillatelse til midlertidige endringer i manøvreringsreglementet i tilfeller der det er nødvendig i forbindelse med reparasjon og vedlikehold.

Trykk for å søke om midlertidig tillatelse som følge av reparasjon og vedlikehold

Hvem kan søke?

Alle regulanter som trenger å fravike manøvreringsreglementet som følge av planlagt reparasjon og vedlikehold.

I hvor god tid må man søke?

For å sikre en ordentlig behandling av søknaden, og for å være sikker på at søknaden blir behandlet i tide, oppfordres det til å søke minst 3 måneder før tiltaket. 

Når kan man søke?

NVE kan gi midlertidig tillatelse etter vannressursloven § 8 til å fravike gjeldende reglement når formålet er behovet for reparasjoner, opprensking og naturfaglige undersøkelser.

Hva må søknaden inneholde?

Søknaden skal inneholde en begrunnelse for og en beskrivelse av det arbeidet som skal gjøres. Videre skal det redegjøres for hydrologiske og eventuelle miljømessige konsekvenser av tiltaket.

 

Ved flom og andre alvorlige faresituasjoner

Ved alvorlige faresituasjoner som for eksempel flom skal ikke dette skjemaet benyttes. 

I slike tilfeller ber vi om at det tas direkte kontakt med NVE. Vi viser til tidligere utsendte brev om regulantansvar i slike situasjoner: https://www.nve.no/media/2300/regulantansvar_i_flomsituasjoner.pdf

 

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Brit Torill Haugen

I noen tilfeller kan vassdragstiltak som ikke blir vedlikeholdt utgjøre en trussel for samfunnssikkerheten. Foto: NVE
I noen tilfeller kan vassdragstiltak som ikke blir vedlikeholdt utgjøre en trussel for samfunnssikkerheten. Foto: NVE