Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 07.11.2023

Innrapportering og damdatabasen SIV

Alle eiere av dammer og vannveier har tilgang til opplysninger om egne anlegg gjennom Damdatabasen SIV. I tillegg inneholder SIV blant annet informasjon om personell, kompetansegodkjenninger, tilsyn og øvrig saksbehandling. 

NVE oppfordrer alle eiere av vassdragsanlegg om å logge inn i Damdatabasen SIV for å gjøre seg kjent med informasjonen i databasen, samt gi tilbakemelding til NVE om eventuelle feil eller mangler. Vassdragsanlegg registrert i SIV benyttes som grunnlag for beregning av årlig avgift. Det er derfor viktig at eventuelle feil eller mangler meldes til saksbehandler ved seksjon for damsikkerhet i NVE.

Merk at den som skal benytte Damdatabasen SIV på vegne av foretak må inneha Altinn-rollen Energi, miljø og klima.
Veiledning for delegering av rettigheter i Altinn, finnes i kolonnen til høyre.

Eiere av dammer og vannveier i konsekvensklasse 1-4 skal rapportere til NVE innen 1. mars hvert år. Denne rapporteringen gjennomføres i SIV.
Rapporteringsløsningen i SIV er likevel tilgjengelig hele året, og det er mulig å oppdatere opplysningene utenfor rapporteringsperioden.

 

 

Hva er SIV?

SIV står for Sikkerhet i vassdrag og er NVEs database for dammer og vannveier.

Det er registrert rundt 7000 dammer og vannveier i SIV.

SIV inneholder store mengder tekniske og forvaltningsmessige opplysninger om anleggene.

Anleggene er fordelt på 1100 eiere.

SIV er også NVEs saksbehandlingsverktøy for blant annet tilsyn med eiere/ansvarlige, kompetansegodkjenning, m.m.

Damdatabasen SIV er den eksterne versjonen av SIV som gir den ansvarlige tilgang til opplysninger om egne anlegg.