Publisert 06.12.2023 , sist oppdatert 22.05.2024

Sektoravgift for damsikkerhetstilsyn

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) dekker sin kostander relatert til tilsyn med sikkerhet av norske vassdragsanlegg utført av NVE. Med hjemmel i vannressurslovens § 58 og damsikkerhetsforskriften § 8-3 skal anleggseier betale sektoravgift for dette tilsynet.

Det er fastsatt beregningsregler som viser hvilke faktorer som legges til grunn forutregning av den årlige sektoravgiften for sikkerhetstilsyn med vassdragsanlegg. Beregningsreglene kan lastes ned på  Denne siden underrelatert informasjon i høyre kolonne.

Fakturavedlegg med spesifisert oversikt pr. vassdragsinngrep, kan lastes ned fra eksternrettet webapplikasjon –Damdatabasen Siv.
Merk at den som skal logge seg inn på løsningen i Altinn på vegne av foretaket må inneha Alt-inn rollen Energi, miljø og klima.

Størrelsen på rammen til NVEs sektoravgifter er gitt av Olje- og energidepartementets tildelingsbrev til NVE. Dette beløpet blir videre fordelt på hver sektoravgift internt i NVE. I 2023 var sektoravgift for damsikkerhetstilsyn på 33.755.000,- Nok.