Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Velkommen til NVEs kraftberedskapskonferanse i januar

NVEs kraftberedskapskonferanse går av stabelen 16.-17. januar 2024. Konferansen setter søkelys på hvordan kraftforsyningen kan være best mulig forberedt på et bredt spekter av utfordringer. Det bli...
Publisert 13.12.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Vi har åpnet påmeldingen til fagdagen EkomKraft 2024

25.april inviterer vi til en felles fagdag om beredskap og styrket samarbeid. EkomKraft er et samarbeid mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE har sett nærare på verknaden av tillit i tilsynsprosessen

Er tillit ein føresetnad eller eit hinder ved kontroll av etterlevinga av krav? Dette spørsmålet diskuterer ei forstudie gjennomført av NVE.
Publisert 07.11.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Kraftforsyningen må øve mer på å håndtere digitale angrep

NVE har sett nærmere på beredskapen mot cyberangrep i kraftforsyningen. Undersøkelsen viser at læring fra øvelser fortsatt trenger et løft.
Publisert 02.11.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Etterlevelse av kraftberedskapsforskriften

Kan revisjon av sikkerhetstiltak automatiseres? En studie på datadrevet samsvarsvurdering opp mot krav til IKT-sikkerhet i kraftberedskapforskriften viser at dette så langt ikke er lett.
Publisert 06.06.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Krav til IKT-sikkerhet for kraftforsyningens leverandører

Den enkelte virksomhet i kraftforsyningen har ansvar for å stille krav til IKT-sikkerhet for sine leverandører og underleverandører. I en ny rapport fra NVE får kraftbransjen råd om hvilke krav de...
Publisert 10.03.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Ekom- og kraftbransjen styrker beredskapssamarbeidet

Samfunnet digitaliseres i økende grad, og vi blir mer avhengig av at mobil og bredbåndsnett fungerer. Det gjør et sterkere samarbeid mellom kraftselskaper og tilbydere av elektronisk kommunikasjon...
Publisert 07.03.2023
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap