Publisert 13.12.2023

Velkommen til NVEs kraftberedskapskonferanse i januar

NVEs kraftberedskapskonferanse går av stabelen 16.-17. januar 2024. Konferansen setter søkelys på hvordan kraftforsyningen kan være best mulig forberedt på et bredt spekter av utfordringer. Det blir spennende innlegg både fra kraftbransjen, næringslivet, forskningsmiljøer og Olje- og energiministeren. 

Foto: Statnett

Kraftforsyningen i Norge har i flere tiår vært robust, og forsyningssikkerheten god. De siste årene med pandemi, energikrise, krig i Ukraina, ekstremvær, flom og skred har satt kraftforsyningsberedskapen på en krevende prøve. Totalberedskapskommisjonen sier at vi må ruste oss for en usikker fremtid. Energikommisjonen sier det er behov for et taktskifte. 

NVEs kraftberedskapskonferanse vil sette søkelys på hvordan kraftforsyningen kan øke motstandsdyktighet, forbedre tilpasningsevnen og beredskapen mot bredden av trusler vi møter. Du vil få oppdatert informasjon og erfaringer innen ulike tema som er viktig for kraftforsyningen. 75-årsjubileumet til Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon vil også bli markert på konferansen.  

Meld deg på konferansen 

Konferansen arrangeres på Thon hotell i Lillestrøm den 16. og 17.januar. Se mer informasjon om programmet og meld deg på her.

Kontakt

Hege Sveaas Fadum, senioringeniør