Publisert 08.09.2023 , sist oppdatert 28.09.2023

NVEs kraftberedskapskonferanse 2024

Dato: 16.-17. januar 2024
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Sikker kraftforsyning i en usikker tid

Kraftforsyningen i Norge har i flere tiår vært robust og forsyningssikkerheten god. De siste årene med pandemi, energikrise, krig i Ukraina, ekstremvær, flom og skred har satt kraftforsyningsberedskapen på en krevende prøve. Nå inviterer vi til en konferanse som passer alle aktører i den norske kraftsektoren.

NVEs kraftberedskapskonferanse vil sette søkelys på hvordan kraftforsyningen kan styrke motstandsdyktighet, forbedre tilpasningsevnen og beredskapen mot den bredden av trusler som tiden gir. Du kan forvente å få oppdatert informasjon og erfaringer innen flere ulike tema som er viktig for kraftforsyningen.

NVE inviterer til en konferanse for alle aktører i den norske kraftsektoren. Du kan forvente å få oppdatert informasjon og erfaringer innen flere ulike tema som er viktig for kraftforsyningen:

-Totalberedskapskommisjonen sier «Nå er det alvor», hvordan treffer dette norsk kraftsektor
-Beredskap mot nye trusler i både cyber og det fysiske domenet.
-Hvordan holde kraftforsyningen robust under og etter ekstremværshendelser?
-Sikkerhet i driftskontroll for nye og eksisterende aktører i kraftforsyningen.
-NVEs råd etter funn fra tilsyn og trender i hendelsesrapporteringen
-Reparasjonsberedskap i en tid med en mer anstrengt global situasjon

KBO har 75-års jubileum og dette vil bli markert på konferansen.

Program
(forbehold om endringer)

16.1.2024
kl. 0900
Åpning og registrering
Sesjon 1 Sikker kraftforsyning i en usikker tid
Sesjon 2 Beredskap mot nye trusler i både cyber- og det fysiske domenet 
Sesjon 3 Klima og risiko for kraftforsyningen
   
17.1.2024
kl. 0900
Oppstart dag 2
Sesjon 4 Regelverk og nytt fra NVE
Sesjon 5 Beredskap i det grønne skiftet og krisehåndtering
Sesjon 6 Debatt - beredskap mot ulike typer katastrofer

Mer informasjon kommer