Publisert 08.09.2023 , sist oppdatert 06.12.2023

NVEs kraftberedskapskonferanse 2024

Dato: 16.-17. januar 2024
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Sikker kraftforsyning i en usikker tid

Kraftforsyningen i Norge har i flere tiår vært robust og forsyningssikkerheten god. De siste årene med pandemi, energikrise, krig i Ukraina, ekstremvær, flom og skred har satt kraftforsyningsberedskapen på en krevende prøve. Nå inviterer vi til en konferanse som passer alle aktører i den norske kraftsektoren.

NVEs kraftberedskapskonferanse vil sette søkelys på hvordan kraftforsyningen kan øke motstandsdyktighet, forbedre tilpasningsevnen og beredskapen mot den bredden av trusler som tiden gir. Du kan forvente å få oppdatert informasjon og erfaringer innen flere ulike tema som er viktig for kraftforsyningen:

-Totalberedskapskommisjonen sier «Nå er det alvor», hvordan treffer dette norsk kraftsektor
-Beredskap mot nye trusler i både cyber og det fysiske domenet.
-Hvordan holde kraftforsyningen robust under og etter ekstremværshendelser?
-Sikkerhet i driftskontroll for nye og eksisterende aktører i kraftforsyningen.
-NVEs råd etter funn fra tilsyn og trender i hendelsesrapporteringen
-Reparasjonsberedskap i en tid med en mer anstrengt global situasjon

KBO har 75-års jubileum og dette vil bli markert på konferansen.
Se program nedenfor (med forbehold om endringer).

Dag 1,  16.jan-2024

 fra kl 09:00

Registrering, mingling og en liten matbit

     

Åpning

10:00

Velkommen
Kristian Markegård, Avdelingsdirektør NVE

     

Sesjon 1

10:10

Nå er det alvor
Christian Stav, Totalberedskapskommisjonen

 

 

Hva  Svenska Kraftnät gjør med kopling til totalforsvarets energibruk
Maria Bedford, Svenska kraftnät

Sikker kraftforsyning i en usikker tid

 

Håndtering av ny risiko ved økt kapasitet på anleggene.
N-N, Statnett

 

Endringer i cyber-trussellandskapet
Margrete Raaum, Kraft CERT

 

Nye sider ved kraftberedskap og forsyningssikkerhet
Stig Rune Sellevåg, FFI

 

Sikker kraftforsyning tross alt - er det mulig?
Jan Blomgren, CEO INBEx,  Professor, PhD

 

Paneldebatt - beredskap mot ulike typer kriser
(foredragsholdere, sesjon 1)

     

Sesjon 2

14:00

IT/OT-satsingen 2023-2024
Jon-Martin Storm, NVE

 

 

IKT sikkerhetstilstanden
Linn Barstad, NVE

Regelverk og nytt fra NVE

 

Personellsikkerhet, innsidetrusler, ny veileder
Mari Bondevik, NVE

 

Informasjon om revidert kraftrasjoneringsforskrift
Lars Eirik Eilifsen, Ingvild Vestre Sem, NVE

   
 

(mer program kommer)

   
   
     

Sesjon 3

16:00

Sikring av ekom-infrastruktur, viktige utviklingstrekk
N.N. Nkom

 

   

Sikring mot nye trusler

   
   
   
   
   
   
     

 

19:00

FESTMIDDAG

     

Dag 2,  17.jan-2024

   
     

Sesjon 4

09:00

Flom- og skredhendelser, varslingstjentesten
Elisabeth Rui, NVE

Klima og risiko for kraftforsyningen

 

Braskereidfoss, damhavari
N.N, Hafslund ECO

 

Braskereidfoss, ledningshavari
N.N, Elvia

 

Damsiskring og beredskap
NVE

 

Ekstremværet Hans og konsekvenser for kraftforsyningen
Mari Bondevik / Hege Sveaas Fadum, NVE

   
 

KBO 75 år - statsråden gratulerer
Terje Aasland, Olje- og energidepartementet

     

Sesjon 5

12:30

Selvhelende nett
Tor Lillegård, Vevig

Beredskap i det grønne skiftet

 

Erfaringer med uregulerbar kraft fra NordLink
Atle Ripegutu, Glitre Nett

 

Reparasjonsberedskap
Helge Ulsberg, REN

   
 

(mer program kommer)

   
 

Apell til kraftsektoren
Carl Georg Abel, NVE

     

Sesjon 6

14:30

KDS-rollen under hendelser
Jens Betsi, KDS Finnmark

 

   

Krisehåndtering

   
 

(mer program kommer)

   
   
   
 

Oppsummering
Eldri N.Holo, NVE