Publisert 30.11.2023

Vi har åpnet påmeldingen til fagdagen EkomKraft 2024

25.april inviterer vi til en felles fagdag om beredskap og styrket samarbeid. EkomKraft er et samarbeid mellom Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det skal arrangeres ny EkomKraft fagdag 25. april 2024 på Gardermoen, og nå kan du sikre deg en plass. Bruk denne linken for å få konferansen til EarlyBird pris.

Programmet er under utarbeidelse og detaljene legges ut fortløpende. Vi er i kontakt med flere gode foredragsholdere til de planlagte sesjonene:

  • Nå er det alvor – Totalberedskapskommisjonen
  • EkomKraft samhandling - hva er gjort?
  • Hendelseshåndtering - ekstremværet “Hans”
  • Når neste krise kommer

EkomKraft ble første gang arrangert i 2023. Her fikk deltakerne innsikt i de beredskapsutfordringene som er identifisert mellom ekom og kraft, og hvordan disse kan løses. Det ble gjennomført foredrag og samtaler om sikkerhetsutfordringer, praktisk beredskap og løsninger. Dette sa noen av de som deltok:

“Gjennomgående meget bra og et meget godt spenn av innlegg”

“Lærerikt, svært bra gjennomført, god arena for nettverksbygging”

“Var en veldig lærerik konferanse med et godt faglig innhold og gode foredragsholdere”