Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Norsk energiforsyning sterkt avhengig av IT-leverandørene

Sårbarhetsutfordringene innen IKT-sikkerhet i norsk energiforsyning er størst i de administrative systemene og er preget av at virksomhetene er sterkt avhengige av IT-leverandørene. Dette viser en...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Fremtidens driftsradio i energiforsyningen

Flere selskap vurder fornyelse av sine driftsradioløsninger. En ny NVE-rapport beskriver mulighetene som kommersielle mobilnett og LTE-teknologi gir for driftsradio.
Publisert 16.11.2017
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Digital sikkerhet og beredskap i energiforsyningen

Som en del av et større forskningsprosjekt om IKT-sikkerhet i norsk energiforsyning har NVE gjennomført en kartlegging av sikkerhetstilstanden i kraftbransjen. Nærmere 70 % av respondentene melder...
Publisert 28.09.2017
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

IKT-sikkerhet: Regelverket må følge teknologiutviklingen

Energisektoren står overfor et teknologiskifte med økende grad av digitalisering. NVE har derfor gått gjennom gjeldende regelverk innen IKT-sikkerhet i energisektoren. Hovedkonklusjonen er at kjern...
Publisert 30.03.2017
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Energiforsyningen må ha god oversikt over hva som skjer i sine digitale systemer

Gjennom tilsyn har NVE sett at logging av driftskontrollsystemer kan være problematisk for mange kraftselskaper. En ny rapport beskriver hvordan, og hva slags informasjon, som bør hentes ut av logg...
Publisert 27.03.2017
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

God beredskap krever enhetlig regelverk

NVE har i dag avgitt høringssvar til Forsvarsdepartementet høring av forslag til ny sikkerhetslov – NOU 2016:19 Samhandling for sikkerhet.
Publisert 20.01.2017
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap