Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Tredje Kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Publisert 21.12.2017
Nyheter, Energi

Klimaendringene gir økt kraftproduksjon og økte flomtap på Vestlandet

I vassdrag på Vestlandet der BKK har kraftverk, vil klimaendringene gi høyere kraftproduksjon, spesielt i vinterhalvåret. I år med mye nedbør og lite snø vil mer vann gå tapt for kraftprodusentene,...
Publisert 11.12.2017
Nyheter, Energi

Oppsummering etter ekstremværet "Ylva"

Ekstremværet «Ylva» slo inn for fullt over Nordland og Troms i går og flere tusen kunder ble strømløse. Fredag morgen var det fortsatt storm i kastene i utsatte områder, da også i Finnmark, og rund...
Publisert 24.11.2017
Nyheter, Energi

Nedleggelse av kinesiske kullgruver førte til dyrere strøm i Sør-Norge

Strømprisene i Sør-Norge økte med 22 prosent i tredje kvartal, sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. I Nord-Norge sank prisene med elleve prosent på grunn av kraftoverskudd og begrensninger...
Publisert 08.11.2017
Nyheter, Energi

OED inviterer til innspillsmøte om energimerkeordningen for bygninger

Olje- og energidepartementet (OED) inviterer til et møte 17. november for å få innspill til hvordan energimerkeordningen for bygninger kan videreutvikles. Møtet avholdes i samarbeid med Enova og NVE.
Publisert 06.11.2017
Nyheter, Energi

Ny kraft ved 3. kvartal 2017

I tredje kvartal ble Tellenes og Hamnefjell vindkraftverk satt i drift. De har en samlet produksjon på 736 GWh. Større prosjekter som har startet bygging er vindkraftverkene Sørfjord og Midtfjellet...
Publisert 03.11.2017
Nyheter, Energi

Høyere kraftpriser til tross for norsk kraftoverskudd

Norske kraftpriser kan bli høyere i fremtiden, til tross for at det bygges mye vindkraft og det norske kraftoverskuddet øker. Det viser NVEs nye kraftmarkedsanalyse mot 2030.
Publisert 18.10.2017
Nyheter, Energi

Elektriske biler, busser og ferger gir økte nettinvesteringer

Strømnettet må oppgraderes for å kunne levere nok strøm til elektriske biler, busser og ferger. Særlig elektriske ferger og landstrøm til skip krever nye nettinvesteringer i tillegg til oppgraderin...
Publisert 18.10.2017
Nyheter, Energi