Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Kraftmarkedsanalyse mot 2030

I tiden frem mot 2030 vil det skje store endringer innenfor energisektoren. Det norske kraftsystemet er gjennom energipolitikk og det fysiske kraftmarkedet tett integrert med resten av Europa. 
Publisert 27.12.2016
Nyheter, Energi

Styrker energisamarbeidet med Bulgaria – NVE programpartner for fornybar energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Sofia 9. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 28 millioner euro til et program for fornybar energi.
Publisert 09.12.2016
Nyheter, Energi

Ressursgrunnlaget for nordisk kraftproduksjon ble svekket i tredje kvartal

Etter å ha gått inn i tredje kvartal med normale magasinnivåer, har den nordiske ressurssituasjonen svekket seg.
Publisert 02.11.2016
Nyheter, Energi

Ny kraft ved 3. kvartal 2016

NVE, fylkeskommunene eller OED ga i tredje kvartal 2016 endelig tillatelse til 0,2 TWh ny vannkraftproduksjon. Totalt er det nå gitt endelig tillatelse til 16,2 TWh kraftproduksjon som ikke er satt...
Publisert 31.10.2016
Nyheter, Energi

Norge og Romania enige om stor samarbeidsavtale – NVE med som programpartner for fornybar energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bucuresti 13. oktober, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 502,5 millioner euro til 12 samarbeidsprogrammer. Ett av programområdene er fornybar e...
Publisert 17.10.2016
Nyheter, Energi

NVEs anbefalinger for elsertifikatordningen etter 2020

NVE overleverer i dag sine anbefalinger om endringer i elsertifikatordningen til Olje- og energidepartementet. En av hovedkonklusjonene er at norske og svenske sertifikater må ha samme status helt...
Publisert 12.10.2016
Nyheter, Energi

NVE publiserer anbefalinger for elsertifikatordningen 13. oktober

Torsdag 13. oktober overleverer NVE kontrollstasjonsrapport 2017 (del 2) til Olje- og energidepartementet. Rapporten vil bli tilgjengelig på NVEs nettsider kl. 09.00, og vil bli presentert på Norge...
Publisert 28.09.2016
Nyheter, Energi

Strømnettet er klar for elbilene

Strømnettet kan levere strøm til 1,5 millioner elbiler i 2030, viser beregninger NVE har utført. Forutsetningen for at ladingen skal kunne skje smertefritt, er at mange av bilene lades om natten, n...
Publisert 21.09.2016
Nyheter, Energi