Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE med i UNESCO-kommisjonen

Kunnskapsministeren har oppnevnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO for perioden 2017-2020. Tidligere statsforvalter og statsråd, Tora Aasland, fortsetter som kommisjonens leder. Klimarådgiver i NVE,...
Publisert 01.12.2016
Nyheter, Klima

Norge og Slovakia styrker nærings- og klimasamarbeidet – NVE programpartner for klimatilpasning

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Bratislava 28. november, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 113 millioner euro til ni fond og programmer. Ett av programområdene er Forebygging...
Publisert 28.11.2016
Nyheter, Klima

Klimatilpasning viktigere for energibransjen

I en ny undersøkelse NVE har gjort blant sentrale aktører i energiforsyningen, sier sju av ti at de tror klimaendringene kan medføre sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer for dem. Likevel o...
Publisert 12.10.2016
Nyheter, Klima

Positive resultater fra EØS-midlene

EØS-midlene er et effektivt virkemiddel for å styrke forbindelsene og kontakten mellom Norge og mottakerlandene, konkluderer en uavhengig evaluering. NVE er rådgiver i programmer i Bulgaria, Romani...
Publisert 18.08.2016
Nyheter, Klima

Klimaendringene - slik må Nordland tilpasse seg

Kommunene i Nordland vil i fremtiden få større utfordringer med flom, havnivåstigning, overvann og skred. Det viser den nye klimaprofilen for fylket som overleveres Nordland fylkesting i dag.
Publisert 05.06.2016
Nyheter, Klima

Slik må Sogn og Fjordane førebu seg på klimaendringane

Kommunane i Sogn og Fjordane vil i framtida få større utfordringar med flaum, skred, havnivåstiging og overvatn. Det syner den nye klimaprofilen for fylket som blir overlevert Sogn og Fjordane i fy...
Publisert 03.05.2016
Nyheter, Klima