Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Overtredelsesgebyr til Nordkraft Magasin AS

NVE ilegger Nordkraft Magasin AS et overtredelsesgebyr på 1 500 000 kroner for brudd på konsesjonsvilkåret om slipp av minstevannføring i Hunddalselven i Narvik kommune i Nordland, og brudd på inte...
Publisert 18.11.2016
Nyheter, Tilsyn

Bedre kontroll med energimerking av produkter

Energimerking av produkter gir forbrukeren mulighet til å velge de mest energieffektive produktene. NVE setter i 2016 fokus på at butikker og nettbutikker som selger energirelaterte varer oppfyller...
Publisert 20.09.2016
Nyheter, Tilsyn

Lovbrotsgebyr til settefiskselskap i Hordaland

NVE ilegg Green Salar AS i Kvam herad eit lovbrotsgebyr på 3 750 000 kroner for brot på konsesjonen til å regulere Eidesvatn og brot på forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga. Brota...
Publisert 19.08.2016
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til Troms Kraftforsyning og Energi AS

NVE har ilagt Troms Kraftforsyning og Energi AS et overtredelsesgebyr på kr 300 000 for brudd på manøvreringsreglementet for Galggojavri i Skibotnvassdraget høsten 2014.
Publisert 08.04.2016
Nyheter, Tilsyn

Omfattande tilsynsverksemd i 2015

NVE utførte i 2015 til saman rundt 630 revisjonar og inspeksjonar innanfor vassdrags- og energilovgjevinga og anna energirelatert regelverk. I tillegg kjem skriftleg tilsyn. Tilsynsverksemda skal s...
Publisert 10.03.2016
Nyheter, Tilsyn

Nye faktaark om god miljøtilpassing av vassdrags- og nettanlegg

Hvordan drifte omløpsventiler for å unngå stranding av fisk, og hvordan tilpasse et anlegg best mulig til terrenget? Dette er tema for to nye faktaark NVE gir ut som veiledning for utbyggere av vas...
Publisert 29.02.2016
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til kraftselskap i Finnmark

NVE har ilagt Pasvik Kraft AS et overtredelsesgebyr på 100.000 kroner for brudd på krav om minstevannføring i Kongsfjordelva 5.-6. april 2014, og for brudd på kompetansekravet i forskrift om intern...
Publisert 09.02.2016
Nyheter, Tilsyn