Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Varsling av fare for iskast fra vindturbiner er utbedret

I mars stilte NVE krav om at 12 vindkraftanlegg måtte forbedre varslingen av iskast fra vindturbinene. NVE har nå mottatt et felles brev fra vindkraftanleggene, hvor det går fram hvilke tiltak som...
Publisert 17.12.2021
Nyheter, Tilsyn

NVE pålegger Asker kommune å senke vannstanden i Brendsrudvann

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir pålegg om å senke vannstanden i Brendsrudvann i Asker kommune. Dette er kompenserende stabiliserende tiltak som skal bidra til å ivareta damsikkerhet...
Publisert 02.12.2021
Nyheter, Tilsyn

Økt kunnskap om sikkerheten ved norske fyllingsdammer

NVE har en rekke veiledere og retningslinjer som utdyper kravene i damsikkerhetsforskriften. Gjennom et nytt FOU-prosjekt har man fått økt kunnskap om sikkerheten ved norske fyllingsdammer, som vil...
Publisert 30.11.2021
Nyheter, Tilsyn

Ny direktør for tilsyns- og beredskapsavdelingen i NVE

Kristian Markegård er ansatt som direktør for tilsyn- og beredskapsavdelingen. 
Publisert 23.11.2021
Nyheter, Tilsyn

Pålegger sikkerhetstiltak ved Titania

For å ivareta sikkerheten til Gruvedam 1 ved Titania i Sokndal kommune, pålegger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Titania AS å gjennomføre midlertidige tiltak.  
Publisert 16.11.2021
Nyheter, Tilsyn

Rapport om tilbakeføring av områder brukt til vindkraftanlegg

NVE publiserer en ny rapport som skal øke kunnskapen om kostnadene ved tilbakeføring av områder ved nedlegging av vindkraftverk. Dette vil være et viktig kunnskapsgrunnlag når det skal settes krav...
Publisert 26.08.2021
Nyheter, Tilsyn

Lanserer veileder i terrengbehandling

Miljøtilsynet i NVE lanserer nå en veileder i terrengbehandling. Dette vil være et godt verktøy ved bygging av vassdrags- og energianlegg, både for de som berøres av en utbygging og de som utfører...
Publisert 26.08.2021
Nyheter, Tilsyn

NVE ilegger overtredelsesgebyr til to konsesjonærer med vassdragsanlegg i Levanger og Karlsøy

NVE har gitt Salmar Settefisk AS og Norway Royal Salmon Settefisk AS overtredelsesgebyr på henholdsvis kr 200 000 og kr 250 000.
Publisert 30.06.2021
Nyheter, Tilsyn