Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Isforholdene i juleferien – blir det skøytemuligheter i år?

Isvarslingstjenesten til NVE melder om at det kan bli gode isforhold i romjula. Det kalde været som er på vei legger til rette for rask isvekst, og mye farbar is flere steder i landet.
Publisert 22.12.2021
Nyheter, Hydrologi

I år har breane vorte tynnare og brefrontane har smelta tilbake

NVE sine bremålingar i 2021 viser at 34 av 36 målte brefrontar har trekt seg tilbake, og  at alle 10 breane med massebalansemålingar hadde masseunderskot.
Publisert 08.12.2021
Nyheter, Hydrologi

Data fra Sentinel-satellittene gir bedre overvåking av hydrologi, isbreer og snøskred

– Vi forventer at NVEs kunnskap om flomutbredelse og varslingstjenester for skred og is vil bli enda bedre med bruk av data fra disse tjenestene, sier Hege Hisdal, direktør i hydrologisk avdeling i...
Publisert 20.09.2021
Nyheter, Hydrologi

Flommen i Tyskland

Flommen i Vest-Tyskland og Belgia skyldes styrtregn over et stort område. Denne typen regn skjer oftere og kraftigere i et varmere klima, så vi opplever flere slike flommer nå enn det vi gjorde før...
Publisert 16.07.2021
Nyheter, Hydrologi

Hvordan påvirkes flomforholdene av vassdragsreguleringer og ulike flomforløp?

En ny studie fra NVE har brukt regn- og snøsmeltedata fra seNorge for å undersøke hvordan ulike forløp (i tid eller rom) påvirker flommene. Det er også undersøkt hvordan ulike startvannstander i ma...
Publisert 28.05.2021
Nyheter, Hydrologi

Nye veiledere for flomberegninger – beta-testing og høring

NVE har digitalisert sin hydrologifaglige veiledning for flomberegninger. Her finner du informasjon om hvordan vi anbefaler flomberegninger, og verktøy og applikasjoner som brukes i flomberegningsa...
Publisert 09.04.2021
Nyheter, Hydrologi

Farlig våris nær kysten, gode isforhold i påskefjellet

Våren er på vei, og isen svekkes og omdannes til våris med dårlig bæreevne langs kysten opp til midten av Nordland. I fjellet er isen god, men unngå steder der isen er påvirket av strøm eller kraft...
Publisert 25.03.2021
Nyheter, Hydrologi

Webinar om Sildre og Seriekart

Onsdag 7. april inviterer vi til webinar og demo av våre to nye produkter for deg som er interessert i eller jobber med hydrologiske data.
Publisert 25.03.2021
Nyheter, Hydrologi