Publisert 16.07.2021

Flommen i Tyskland

Flommen i Vest-Tyskland og Belgia skyldes styrtregn over et stort område. Denne typen regn skjer oftere og kraftigere i et varmere klima, så vi opplever flere slike flommer nå enn det vi gjorde før. Vi har generelt lavere temperaturer i Norge, så det er mindre sannsynlig at vi vil oppleve tilsvarende styrtregnflommer her i landet. 

Foto: NVE/Øystein Nøtsund

Flommen i Vest-Tyskland og Belgia skyldes ekstremt mye regn på kort tid, såkalt styrtregn, over et stort område – særlig i vestlige delene av Rhinens nedbørfelt. Det hadde også kommet en del regn i forkant, og det var derfor ganske vått før styrtregnet kom.

Vi svarer på en del vanlige spørsmål om styrtregnflom på varsom.no