Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Breane fortset å smelte tilbake i 2017

NVE sine frontmålingar av 31 brear viser at i 2017 har 21 brear trekt seg tilbake, ni brear er uendra, medan målingar ved éin bre viste litt framgang. Den største tilbakegangen i år hadde Nigardsbr...
Publisert 29.11.2017
Nyheter, Hydrologi

Rapport om jordskredvarslingen

Nå kan du lese rapporten om hvordan en av verdens første nasjonale jordskredvarslingstjenester ble utviklet og driftes.
Publisert 27.11.2017
Nyheter, Hydrologi

Rapport om flommen på Sørlandet 30.9 – 3.10.2017

Dagene i overgangen fra september til oktober 2017 ble helt utenom det vanlige på Sørlandet. Nedbørmengder på opp mot 300 mm over tre-fire dager førte til rekordstor flom i elver fra Aust-Agder til...
Publisert 27.11.2017
Nyheter, Hydrologi

Åpne data fra NVE en del av vinnerkonseptet på årets #hack4no

Vinnerlaget «Leteaksjon» brukte kartdata fra NVE i et verktøy for planlegging, koordinering og kommunikasjon som skal effektivisere leteaksjoner.
Publisert 03.11.2017
Nyheter, Hydrologi

NVE-forsker med i panel for kommende IPCC-rapport

FNs klimapanel har nylig offentliggjort forfatterpanelene for den kommende Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Fra NVE skal forsker og glasiolog Miriam Jackson være me...
Publisert 24.08.2017
Nyheter, Hydrologi

Tekniske problemer med karttjenester og varsom.no

Publisert 09.08.2017
Nyheter, Hydrologi

NVEs vårflomanalyse: statusoppdatering 1. juni

Lite sannsynlig med flom og flomvarsel i pinsehelga, men mulig flomvarsel i nord mot slutten av uke 23. NVEs varslingstjeneste vil følge situasjonen tett gjennom hele pinsen og videre framover.
Publisert 01.06.2017
Nyheter, Hydrologi

Brukerne av NVEs tjenester har talt

Over 1000 brukere av NVEs tjenester har sagt sin mening. Resultatene presenteres nå i to separate rapporter. En rapport omhandler hvordan NVE som helhet oppfattes, og en går spesifikt på NVEs varsl...
Publisert 31.05.2017
Nyheter, Hydrologi