Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

Forskning gir bedre varsling av jordskredfare

Hvordan kan en spesiell værtype føre til økt jordskredfare i Gudbrandsdalen, mens en annen værtype skaper mest skred i Hordaland? Og hvor vannmettet må jorden være før skredfaren øker? Hvordan kan...
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Hydrologi

Varierende istykkelse i lavlandet – følg isvarsler og aktuelle ferdselstips på varsom.no

Mange vann i fjellet er islagte og farbare, mens det er stor variasjon i istykkelsen i lavlandet. På varsom.no finner du isvarsler og opplæringsstoff som kan hjelpe deg til å ferdes trygg...
Publisert 27.11.2018
Nyheter, Hydrologi

Naturfarevarsler fra Meteorologisk institutt på varsom.no

Klimaendringer medfører økt ekstremvær og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler. VARSOM-plattformen er godt etablert for distribusjon av NVEs naturfareva...
Publisert 20.11.2018
Nyheter, Hydrologi

Varsom vant prisen som årets IT-fyrlykt i offentlig sektor

Juryen begrunner tildelingen med at klimaendringer medfører økt ekstremvær, og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler
Publisert 24.10.2018
Nyheter, Hydrologi

Hydrologisk datafangst i Bærumsmarka

NVE har nå satt i stand et lite hydrologisk forskningsfelt i Bærum. Hensikten er å få mer kunnskap om sammenhengen mellom grunn- og markvann og avrenning i et typisk norsk skogsfelt. Hvordan fordel...
Publisert 30.08.2018
Nyheter, Hydrologi

En snørik påske for de fleste

Mange forbinder påskeferien med snø og ski, og flere steder er det mer enn nok snø å boltre seg i.
Publisert 22.03.2018
Nyheter, Hydrologi

Mindre snø i framtidens påsker

Det kan se ut som framtidens påsketurist må langt høyere til fjells for å få snø under skiene. Resultater fra NVEs forskere viser at rundt 1. april vil snøgrensen i nesten hele landet være i snitt...
Publisert 21.03.2018
Nyheter, Hydrologi

Vil gjøre byene beredt på våtere klima

For å gjøre norske byer og tettsteder bedre rustet til å takle en framtid med mer nedbør har hydrologer, meteorologer, arealplanleggerne og andre eksperter gått sammen i et felles prosjekt: SURF-pr...
Publisert 13.03.2018
Nyheter, Hydrologi