Publisert 24.10.2018

Varsom vant prisen som årets IT-fyrlykt i offentlig sektor

Juryen begrunner tildelingen med at klimaendringer medfører økt ekstremvær, og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler

Erik Rose Johnsen, Arne Bjørn Mildal og Svein Taksdal

Varsom-plattformen ble i dag tildelt Fyrlyktprisen under NOKIOS-konferansen i Trondheim.

- Vi er veldig takknemlige for Fyrlyktprisen, og for å se at Varsom.no er et verktøy som blir brukt av stadig flere. For oss er det viktig å både lage gode varsler, og at disse når ut til flest mulig. Spesielt i en tid der klimaendringer fører til mer ekstremvær, sier konstituert Vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

For å bli nominert til prisen må man være en offentlig virksomhet som har utmerket seg positivt innenfor IT-området, som kan tjene som forbilde for andre og som derfor fortjener tittelen «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».

- En stor takk til alle som bidrar til å gjøre Varsom.no til et godt verktøy: varslere, observatører, alle brukere av regObs og ikke minst til våre samarbeidspartnere Statens vegvesen og Meteorologisk institutt, avslutter Leifseth.

Fra NVE var det Erik Rose Johnsen, prosjektleder Varsom, Svein Taksdal, seksjonssjef Hydroinformatikk og Arne Bjørn Mildal, seksjonssjef Systemutvikling som mottok prisen.

I juryens begrunnelse står det:

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har utviklet VARSOM-plattformen for å distribuere naturfarevarsler gjennom en rekke kanaler. VARSOM-plattformen er godt etablert for distribusjon av NVEs egne naturfarevarsler (flom, snøskred, jordskred), og tas nå også i bruk for varsling av naturfare fra andre etater (i første omgang Meteorologisk institutt, MET). Klimaendringer medfører økt ekstremvær og dermed behov for gode verktøy for å distribuere brukertilpassede naturfarevarsler.

Les mer om NOKIOS-konferansen her: http://www.nokios.no/

Om Fyrlyktprisen:

Offentlig sektors dataforum inviterer virksomheter og enkeltpersoner til å bidra til nominasjonen av gode kandidater. Egnede kandidater kan for eksempel vise til en tjeneste, et system, en standard eller en god anvendelse på tvers av forvaltningsnivåene.

Kriteriene for rangering av kandidater er:

  • Gjenbruksverdi for andre virksomheter
  • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensial
  • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  • Nyskapende løsninger, f. eks. gjennom gjenbruk av data
  • Samhandling på tvers i forvaltning

De andre finalistene var:

  • Selvbetjeningsløsning for omregistrering av kjøretøy (Statens Vegvesen/Skatteetaten)
  • Vitnemålsportalen (Unit på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet)