Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnetts...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Energi

Vassmagasinstatistikk veke 51 2018

Framleis nedgang i fyllingsgraden. Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i norske magasin 65,7 prosent.
Publisert 28.12.2018
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Forskning gir bedre varsling av jordskredfare

Hvordan kan en spesiell værtype føre til økt jordskredfare i Gudbrandsdalen, mens en annen værtype skaper mest skred i Hordaland? Og hvor vannmettet må jorden være før skredfaren øker? Hvordan kan...
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Hydrologi

Konsulentrapport om innføring av balanseavregning med 15 minutters oppløsning

Oslo Economics har på oppdrag fra NVE utarbeidet en rapport om praktisk innføring av balanseavregning med 15 minutters tidsoppløsning. Rapporten anbefaler at 15 minutters tidsoppløsning innføres ve...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Sira-Kvina-reguleringene

NVE tilrår Olje og energidepartementet å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira- og Kvinavassdraget
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Overføring av Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn

NVE rår Olje og energidepartementet til å gje Sira-Kvina kraftselskap AS løyve til å overføre Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn, Kvinesdal kommune i Vest-Agder
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Tilrår nye moderne konsesjonsvilkår for Aurareguleringane.

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Statkraft Energi AS nye konsesjonsvilkår for Aurareguleringane. Reguleringane påverkar Eira/Aura vassdraget, Litledalsvassdraget og Bøvra i fylka Møre...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Revisjon av konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget i Troms.
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon