Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

Revisjon av konsesjonsvilkåra for Sira-Kvina-reguleringene

NVE tilrår Olje og energidepartementet å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for reguleringen av Sira- og Kvinavassdraget
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Overføring av Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn

NVE rår Olje og energidepartementet til å gje Sira-Kvina kraftselskap AS løyve til å overføre Knabeåna og Solliåna til Homstølvatn, Kvinesdal kommune i Vest-Agder
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Tilrår nye moderne konsesjonsvilkår for Aurareguleringane.

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Statkraft Energi AS nye konsesjonsvilkår for Aurareguleringane. Reguleringane påverkar Eira/Aura vassdraget, Litledalsvassdraget og Bøvra i fylka Møre...
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Revisjon av konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget

NVE rår Olje- og energidepartementet til å innføre nye og meir miljøvennlege konsesjonsvilkår for Altevatnreguleringen i Barduvassdraget i Troms.
Publisert 20.12.2018
Nyheter, Konsesjon

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Foreningen til Begnavasdragets Regulering (FBR) nye konsesjonsvilkår for reguleringa av Åbjøravassdraget

Vassdraget går gjennom kommunane Vestre Slidre, Vang, og Nord-Aurdal i Oppland, og Gol og Hemsedal i Buskerud.
Publisert 19.12.2018
Nyheter, Konsesjon

NVE rår Olje- og energidepartementet til ikkje å gje løyve til overføring av Flottejønnbekken til Kalhovdmagasinet i Tinn kommune i Telemark.

NVE rår Olje- og energidepartementet til å ikkje gje Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) løyve til å overføre Flottetjønnbekken til Kalhovdmagasinet.
Publisert 18.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Løyve til regulering av Søbergsvatnet

NVE gjev Småkraft AS løyve til å regulere Søbergsvatnet i Eidsvassdraget i Bindal kommune i Nordland. Reguleringa vil auke produksjonen i Søbergsvatnet kraftverk med om lag 3,2 GWh årleg. Det svara...
Publisert 12.12.2018
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Strindelva kraftverk

NVE avslår søknaden frå Nordvest Energi AS om løyve til å byggje Strindelva kraftverk i Snåsa kommune, i Trøndelag. Dette fordi ei utbygging vil ha negative verknader for reindrift og landskap.
Publisert 07.12.2018
Nyheter, Konsesjon