Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE har godkjent søknad om endring av konsesjon, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Tysvær vindkraftverk

NVE godkjente 18.12.2019 Tysvær Vindpark AS sin søknad om endring av konsesjonen og detaljplanen og MTA for Tysvær vindkraftverk. NVE har også godkjent MTA for nettilknytningen av vindkraftverket,...
Publisert 19.12.2019
Nyheter, Konsesjon

Konsesjonskraftprisen for 2020

Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2019, som var 10,99 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2020.
Publisert 18.12.2019
Nyheter, Konsesjon

Ikkje løyve til Hofoss kraftverk i Hedmark

NVE avslår søknaden frå Hofoss kraftverk (SUS) om løyve til å byggje Hofoss kraftverk i Kongsvinger kommune. NVE meiner ei utbygging vil ha negative verknader for edelkreps, som er en svært sårbar...
Publisert 19.12.2019
Nyheter, Konsesjon

NVE har godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Øyfjellet vindkraftverk.

Ifølge vilkår i konsesjonen skal Eolus Vind Norge AS legge frem en detaljplan, og MTA som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE har i dag, den 18.12.2019, godkjent detaljplan og MTA for Øyfj...
Publisert 18.12.2019
Nyheter, Konsesjon

NVEs vurderinger av NorthConnect er sendt til Olje- og energidepartementet

NVE har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) vurdert virkningene av den konsesjonssøkte utenlandskabelen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia. NVEs analyser viser at NorthConnect...
Publisert 10.12.2019
Nyheter, Konsesjon

Vindkraftanlegg – ikke forlenget frist for idriftsettelse etter 2021

NVE sender i dag brev til alle konsesjonærer for vindkraft i Norge og varsler om at det ikke vil bli gitt forlenget frist for idriftsettelse av vindkraft utover 31.12.2021.
Publisert 27.11.2019
Nyheter, Konsesjon

Tillatelse til Kvernhusfossen kraftverk i Bindal

NVE gir tillatelse til at Plahtes Eiendommer AS får bygge og drive Kvernhusfossen kraftverk i Terråkelva i Bindal. Kraftverket vil ha få konsekvenser for allmenne interesser samtidig som det vil bi...
Publisert 26.11.2019
Nyheter, Konsesjon

Klager på Vardafjellet vindkraftverk er oversendt Olje- og energidepartementet

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag. 25. november 2019, oversendt klagene fra Sandnes kommune og naboer på konsesjonsvedtak og vedtak om godkjenning av detaljplan/miljø-, transpor...
Publisert 25.11.2019
Nyheter, Konsesjon