Publisert 19.12.2019

NVE har godkjent søknad om endring av konsesjon, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Tysvær vindkraftverk

NVE godkjente 18.12.2019 Tysvær Vindpark AS sin søknad om endring av konsesjonen og detaljplanen og MTA for Tysvær vindkraftverk. NVE har også godkjent MTA for nettilknytningen av vindkraftverket, og det er gitt ekspropriasjonstillatelse for utvidelse av klausuleringsbredde og mindre justeringer av nettilknytningen.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) gav Tysvær vindpark AS den 20.12.2006 konsesjon for Tysvær vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. I tråd med vilkår i konsesjonen godkjente NVE 21.03.2017 fremlagt detaljplan og MTA for Tysvær vindkraftverk.

Les mer om NVEs saksbehandling av Tysvær Vindkraftverk på sakens nettside hos NVE. Sakens dokumenter kan også lastes ned fra denne siden.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Seksjonssjef Øyvind Leirset, e-post: oyle@nve.no