Publisert 18.12.2019 , sist oppdatert 23.12.2019

Konsesjonskraftprisen for 2020

Konsesjonskraftprisen for 2020 er fastsatt til 11,27 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2019, som var 10,99 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2020.

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og flere fylkeskommuner. Konsesjonskraftprisen beregnes på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Konsesjonskraften skal sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig forsyning, og til en rimelig pris. Den økonomiske betydningen av konsesjonskraftavståelsen tilsvarer differansen mellom prisen på kraft i markedet og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift. De totale konsesjonskraftforpliktelsene utgjør om lag 8,7 terawattimer (TWh) per år.

Les mer om konsesjonskraftprisen her.