Publisert 18.12.2019

NVE har godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for Øyfjellet vindkraftverk.

Ifølge vilkår i konsesjonen skal Eolus Vind Norge AS legge frem en detaljplan, og MTA som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE har i dag, den 18.12.2019, godkjent detaljplan og MTA for Øyfjellet vindkraftverk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gav Eolus Vind Norge AS, den 13.11.2014, tillatelse til å bygge Øyfjellet vindkraftverk.

Les mer om NVEs saksbehandling av Øyfjellet vindkraftverk her

Kontaktinfo

Seksjonssjef Øyvind Leirset, e-post: oyle@nve.no