Nyhetsarkiv

Viser 2333 nyheter fra arkivet

NVE skal nå føre tilsyn i kraftsektoren etter sikkerhetsloven

Olje – og energidepartementet har besluttet at NVE skal føre tilsyn med virksomhetene i kraftsektoren som er underlagt sikkerhetsloven. Ansvaret innebærer et samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndig...
Publisert 18.12.2019
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr for ulovlig vannuttak

NVE har ilagt settefiskselskapet Sinkaberg-Hansen AS 8 mill. kr i overtredelsesgebyr  for brudd på konsesjonsvilkårene og brudd på forskrift om internkontroll.
Publisert 26.11.2019
Nyheter, Tilsyn

NVE har testet verktøy for å ta hensyn til fisk i vassdrag med vannkraftverk

For å ta hensyn til fisk setter NVE ofte krav om omløpsventil i konsesjoner til bygging av vannkraftverk. Omløpsventilen skal bidra til at vannføringen i elva nedstrøms kraftverket reduseres gradvi...
Publisert 17.09.2019
Nyheter, Tilsyn

Kraftsensitiv informasjon skal ikke på Internett –NVE presenterer metode for å redusere risiko for informasjonslekkasje

Kraftbransjen har i flere tiår vært underlagt krav om å beskytte kraftsensitiv informasjon. Et FOU-prosjekt som ble gjennomført ved NVE sommeren 2019 har utviklet en metodikk for å identifisere kra...
Publisert 10.09.2019
Nyheter, Tilsyn

Digitalisering og cybersikkerhet: Invester i dagens ungdom, framtidens arbeidskraft

Norge mangler eksperter på cybersikkerhet. Kraftbransjen trenger også slik kompetanse dersom en skal lykkes med digitaliseringsprosjektene som pågår i sektoren. Gjennom CyberSmart-prosjektet kan vi...
Publisert 26.08.2019
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr for arbeid uten godkjent detaljplan

NVE har ilagt TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr på kr 250 000 for brudd på energiloven.
Publisert 12.08.2019
Nyheter, Tilsyn

Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen

Samarbeid er nøkkelen til å forbedre og håndtere IKT-sikkerhet og hendelser i kraftbransjen. Det er konklusjonen i en ny rapport utarbeidet av NUPI. De har sett på utfordringer knyttet til digitali...
Publisert 27.05.2019
Nyheter, Tilsyn

NVEs tilsyn i 2018: 3500 ulike kontrollar

Det er stor breidde i NVEs tilsynsverksemd, som omfattar vassdragsanlegg, energiforsyning og energibruk. I 2018 kravde den store byggeverksemda innan vindkraft og kraftliner svært tett oppfølging....
Publisert 27.02.2019
Nyheter, Tilsyn