Nyhetsarkiv

Viser 2332 nyheter fra arkivet

NVE gir overtredelsesgebyr til Øst-Telemarkens Brukseierforening

Øst-Telemarkens Brukseierforening har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er at det er satt i gang uttak av masser fra Grottetippen i Tinn kommune uten godk...
Publisert 20.12.2022
Nyheter, Tilsyn

Økonomiske krav for nedlegging av vindkraftanlegg

NVE har sendt ut et forslag om finansiell sikkerhet for nedlegging av vindkraftanlegg. Forslaget er å sette av syv prosent av investeringskostnadene. Kravet skal sikre at de som eier et vindkraftve...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Tilsyn

Økt kunnskap om fyllingsdammer i høyfjellsmagasin

Et nytt FoU-prosjekt gir økt kunnskap om miljølaster på fyllingsdammer ved høyfjellsmagasin. Fokuset for prosjektet har spesielt vært å se på endrede miljølaster som følge av klimaendringer og som...
Publisert 02.12.2022
Nyheter, Tilsyn

NVE gir overtredelsesgebyr til Høylandet kommune

Høylandet kommune i Trøndelag har fått et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er vannuttak fra Aunvatnet, som er i strid med tillatelsen for vannuttak til drikkevan...
Publisert 29.11.2022
Nyheter, Tilsyn

NVE følger opp krav til organisering og drift av vindkraftverk

Vindkraftkonsesjonærer i Norge må forholde seg til en rekke lovpålagte krav knyttet til ledelse, kompetanse og organisering. NVE følger nå opp konsesjonærene for å sikre at de etterlever kravene på...
Publisert 06.09.2022
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyrer til MOWI ASA

NVE har gitt MOWI ASA to overtredelsesgebyrer på til sammen 16,3 millioner kroner. Bakgrunnen for gebyrene er ulovlig vannuttak til settefiskanlegg i Orkland kommune i Trøndelag, og Kinn kommune i...
Publisert 29.06.2022
Nyheter, Tilsyn

Nettkonsesjonærer mangler internt kontrollsystem for miljø og landskap

En ny rapport fra NVE viser at kun 40 % av de spurte nettkonsesjonærene har fulgt opp kravet om å innføre et internt kontrollsystem for miljø og landskap. 
Publisert 23.06.2022
Nyheter, Tilsyn

Overtredelsesgebyr til Godfarfoss Kraft

NVE har gitt Godfarfoss Kraft AS et overtredelsesgebyr på 400 000 kroner. Årsaken er brudd på konsesjon og godkjent detaljplan for Godfarfoss kraftverk i Hol og Nore og Uvdal kommuner. Godfarfoss K...
Publisert 19.05.2022
Nyheter, Tilsyn