Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

Strømstøtte: Her er støttesatsene for desember

I desember var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) på ca. 269 øre/kWh.   I desember var også gjennomsnittsprisen i NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) høyere enn te...
Publisert 30.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Vassmagasinstatistikk veke 51 2022

Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 66,0 prosent. Gjennom veka sank magasinfyllinga med 2,1 prosenteininger.
Publisert 27.12.2022
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Redusert strømforbruk i november 2022

Strømforbruket gikk betydelig ned i november sammenlignet med 2021, viser analyser fra NVE. Husholdningene i det sørlige Norge har redusert strømforbruket med 10,7 prosent i november sammenlignet m...
Publisert 26.12.2022
Nyheter, Energi

Årets konsesjonskraftpris er satt

Konsesjonskraftprisen for 2023 er fastsatt til 11,77 øre per kilowattime (kWh). Dette er en økning fra prisen for 2022 som er 11,57 øre per kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2023.
Publisert 22.12.2022
Nyheter, Konsesjon

Kraftsituasjonen veke 50, 2022

Kaldt vêr, høgt forbruk og høg produksjon
Publisert 21.12.2022
Rapporter, Kraftsituasjonen

Oppdatert grunnlag for nedbør og snø er nå tilgjengelig for prisområder

Energiinnhold i nedbør og snø er oppdatert og tilgjengelig for alle de fem prisområdene i Norge i rapporten https://www.nve.no/energi/analyser-og-statistikk/hydrologiske-data-til-kraftsituasjonsrap...
Publisert 19.12.2022
Nyheter, Energi

NVE gir overtredelsesgebyr til Øst-Telemarkens Brukseierforening

Øst-Telemarkens Brukseierforening har fått et overtredelsesgebyr på 200 000 kroner fra NVE. Bakgrunnen for gebyret er at det er satt i gang uttak av masser fra Grottetippen i Tinn kommune uten godk...
Publisert 20.12.2022
Nyheter, Tilsyn

Vil samarbeide om nytt selskap for bedre digital samhandling

Norges største nettselskaper er enige om å samarbeide tettere på tvers av nettselskaper og nettnivåer. Målet er å etablere et nytt felleseid selskap som utvikler og drifter digitale tjenester av og...
Publisert 21.12.2022
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi