Publisert 28.12.2022

Vassmagasinstatistikk veke 51 2022

Ved utgangen av veke 51 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 66,0 prosent. Gjennom veka sank magasinfyllinga med 2,1 prosenteininger.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 51, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.

For ytterlegare komentarar om kraftsituasjonen blir det vist til Kraftsituasjonsrapporten som dokumenterer og kommenterer utviklinga i kraftmarknaden. Kraftsituasjonsrapporten for veke 51 og 52 blir publisert onsdag 4. januar 2022 klokka 1400.

Vekesvise rapportar om kraftsituasjonen