Vassmagasinstatistikken er utarbeidd av NVE og blir publisert kvar onsdag kl 13. Statistikken omfatter magasin som samla har 97,5 prosent av den totale magasinkapasiteten til landet.

Elspotområda fra og med 07.03.2016

Elspotområde 1 (NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5 787 GWh.

Elspotområde 2 (NO2) omfattar sørlege del av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlege del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32 725 GWh.

Elspotområde 3 (NO3) omfattar nordre og vestlege del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7 809 GWh.

Elspotområde 4 (NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg. Magasinkapasitet er 19 367 GWh.

Elspotområde 5 (NO5) omfattar midtre og nordlege del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16 536 GWh.

Datagrunnlag

I 2004 ble magasinene som inngår i den ukentlige magasinstatistikken beregnet til å ha et maksimalt energivolum på 82,2 TWh. Dette utgjør 97,5 prosent av den totale kapasiteten som ble da beregnet til 84,3 TWh.

Ny beregnet totalkapasitet i norske magasinet er 86,5 TWh. I følgje de nye beregningene utgjør magasinene som inngår i den ukentlige magasinstatistikken 83,5 TWh som er 96,5 prosent av den nye totale kapasiteten.   De nye tallene vil bli lagt til grunn ved framtidig rapportering av energiinnhold i magasinene.

Vassmagasinområda:

Inndelinga i områder er basert på ei gruppering av vassdrag.

Område 1 omfattar Austlandet, Agder-fylkene og delar av Rogaland.

Område 2 omfattar resten av Rogaland og mesteparten av Hordaland og Sogn og Fjordane.

Område 3 omfattar Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Noreg

Vassmagasinområder i Norge