Rapporter - vassmagasinstatistikk

Vassmagasinstatistikken er utarbeidd av NVE og blir publisert kvar onsdag kl 13. Total magasinkapasitet utgjør 87,2 TWh.

Elspotområda fra og med 07.03.2016

Elspotområde 1 (Søraust-Noreg, NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Viken og nordover (bortsett frå den del av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo).

Elspotområde 2 (Sørvest-Noreg, NO2) omfattar sørlege del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlege del av Vestland.

Magasinfylling veke 23

60,8% (+4%)
Les mer om vassmagasinstatistikken

Elspotområde 3 (Midt-Noreg, NO3) omfattar nordre og vestlege del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal.

Elspotområde 4 (Nord-Noreg, NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg.

Elspotområde 5 (Vest-Noreg, NO5) omfattar midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Viken og Innlandet.

Kart over prisområder i Norge

Datagrunnlag

Vassmagasinområda:

Inndelinga i områder er basert på ei gruppering av vassdrag.

Område 1 omfattar Austlandet, Agder og delar av Rogaland.

Område 2 omfattar resten av Rogaland og mesteparten av Vestland.

Område 3 omfattar Møre og Romsdal, Trøndelag og Nord-Noreg

Vassmagasinområder i Norge