Publisert 04.11.2019 , sist oppdatert 16.10.2023

Om magasinstatistikken


Norge har over 1700 vannkraftverk som står for 90 % av kraftproduksjonen i landet. Omtrent 1400 innsjøer er regulert til kraftproduksjon - magasiner som gjør det mulig for kraftverkene å lagre energien i vannet og produsere kraft når den trengs. 

Hver uke samler Norges vassdrags- og energidirektorat inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet.

Hva er magasinstatistikken?

1. For hvert magasin i Norgesmagasinet summeres energiekvivalentene til de nedenforliggende kraftverkene i vassdraget slik at man kan regne om vannvolumet til energiinnhold.

Vannvolum til energiinnhold: Illustrasjon: NVE

2. Energiinnholdet summeres i områder og deles på energiinnholdet ved fulle magasiner slik at man får fyllingsgraden.

Formel for beregning av fyllingsgrad. Illustrasjon: NVE

3. Fyllingsgraden for hele landet og enkeltområder sammenlignes med historiske verdier for å vurdere kraftressurssituasjonen.

Illustrasjon av sammenlikning av magasinområder. Illustrasjon: NVE

Hva brukes magasinstatistikken til?

Markedsinformasjon

Magasinfyllingen er en viktig indikator på kraftressurssituasjonen både i hele landet og spesielt hvert av elspotområdene.

Dette påvirker hvordan folk kjøper og selger kraft og elsertifikater.

Energiknapphet

Ved å følge med på magasinfyllingen for både hele landet og enkeltområder hver uke kan man oppdage knapphet tidlig og slik at forsyningssikkerheten kan bevares.

Ekstraordinære hendelser

Når for eksempel en viktig kraftlinje eller et stort kraftverk faller ut, danner magasinstatistikken en del av grunnlaget for å vurdere situasjonen og avgjøre hvilke tiltak som må gjøres for å opprettholde kraftforsyningen.

Tidslinje for ukentlig magasinstatistikk

Datainnsamling og analyse. Illustrasjon: NVE

Datainnsamling og analyse. Illustrasjon: NVE

Magasinkapasitet

Magasinkapasiteten i Norge per okt 2023 er beregnet til 87,4 TWh. Denne verdien oppdateres årlig, basert på endringer i magasinene og kraftverkene. Metodikken for beregning av magasinkapasiteten er beskrevet i prosessbeskrivelse av beregning av magasinkapasitet og magasinstatistikk (PDF).

Last ned grunnlagsdataene brukt i beregningen her:

Tidligere nyhetssaker om endringer i magasinstatistikken:

8.april 2019 - Ny og forbedret versjon av magasinstatistikken

3. juni 2020 - Oppdatert magasinkapasitet 2020

2. juni 2021 - Oppdatert magasinkapasitet 2021

14. juni 2022 - Oppdatert magasinkapasitet 2022