Publisert 02.06.2021 , sist oppdatert 03.06.2021

Magasinkapasiteten i Norge øker videre

Vannmagasinkapasiteten i Norge har økt fra 87,0 TWh til 87,2 TWh. NVE tar den i bruk i magasinstatistikken fra onsdag 9. juni. 

- . Siden oppdatering i 2020 har magasinkapasiteten økt med 0,2TWh til 87,2 TWh. Grunnen til økningen er blant annet at nye kraftverk er satt i drift, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg. 

Vi bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig.

Den økte magasinkapasiteten kommer som følge av disse nye tiltakene: 

  • Idriftsettelse av Østerbø kraftverk med regulering av Nykjevatn: 44 GWh 
  • Idriftsettelse av Storåvatn 1 kraftverk med regulering av Storåvatnet: 20 GWh 
  • Økt regulering av Langevatn i Mandalsvassdraget: 47 GWh 
  • Økt energiinnhold i to magasiner i Glommavassdraget ved idriftsettelse av kraftverkene Nedre Otta og Tolga: 54 GWh 

Videre er det noen flere mindre nye tiltak som gir økt magasinkapasitet, og det er utført noen korrigeringer i datagrunnlaget. 

Ny magasinkapasitet tas i bruk fra onsdag 9. juni 2021. 

Magasinstatistikken publiseres hver onsdag kl. 1300. Vi bruker magasinkapasiteten til å regne om fyllingsgraden i magasinene til energiinnhold. Magasinstatistikken er en viktig indikator for ressurssituasjonen i kraftsystemet både for markedet og for å følge med på forsyningssikkerheten. 

Fordeling av magasinkapasitet på prisområder: 

 

Kapasitet 2020 [GWh] 

Kapasitet 2021 
[GWh] 

Endring 
[GWh] 

Endring 
    [-] 

NO1 

5 932 

5 976 

44 

0,74 % 

NO2 

33 855 

33 899 

44 

0,13 % 

NO3 

9 144 

9 147 

4 

0,04 % 

NO4 

20 829 

20 851 

22 

0,10 % 

NO5 

17 270 

17 331 

61 

0,35 % 

Norge 

87 029 

87 204 

174 

0,20 % 

 

Kontaktpersoner

Seming Haakon Skau, senioringeniør
mobil: 48 21 53 39

Ann Myhrer Østenby, seksjonssjef
mobil: 99 69 72 02