Publisert 12.10.2023

Oppdatert tall for magasinkapasitet i Norge

Fyllingsgraden i vannkraftmagasinene er avgjørende for den norske kraftsituasjonen, og NVE følger derfor fyllingsgraden nøye gjennom året. For å kunne beregne fyllingsgraden presist, må den totale vannmagasinkapasiteten også være oppdatert. For 2023 er den samlede vannmagasinkapasiteten i Norge på 87 412 GWh, en økning på 111 GWh siden i fjor.

Ringedalsvatn

NVE publiserer magasinstatistikken hver onsdag kl. 1300.  Magasinstatistikken er en viktig indikator for ressurssituasjonen i kraftsystemet, både for markedet og for å følge med på forsyningssikkerheten.

Vi bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig. Siden oppdateringen i 2022 har magasinkapasiteten økt med 111 GWh. Den totale magasinkapasiteten er nå på 87 412 GWh. Til sammenligning økte magasinkapasiteten i Norge med 97 GWh i 2022.

I prisområde Nord-Norge (NO4) bidrar de to nye kraftverkene over 10 MW Smibelg og Storåvatn 2 med 73 GWh ny magasinkapasitet. Videre er magasinkapasiteten økt som følge av nye kraftverk som utnytter eksisterende reguleringsmagasiner og eksisterende kraftverk som har blitt oppgradert.

Datagrunnlaget med magasinvolum og energiekvivalenter oppdateres kontinuerlig. Noen magasiner har fått redusert magasinvolum siden forrige oppdatering. Dette er årsaken til en liten nedgang i Vest-Norge (NO5).

NVE tar i bruk oppdatert magasinkapasitet fra fredag 13. oktober.

Fordeling av magasinkapasitet på prisområder:

 Prisområde

Kapasitet 2022
[GWh]

Kapasitet 2023
[GWh]

Endring
[GWh]

Endring
    [-]

Øst-Norge, NO1

5 993

6 004

11

0,18 %

Sørvest-Norge, NO2

33 929

33 991

62

0,18 %

Midt-Norge, NO3

9 113

9 123

10

0,10 %

Nord-Norge, NO4

20 821

20 869

48

0,23 %

Vest-Norge, NO5

17 445

17 426

-19

-0,11 %

Norge

87 301

87 412

111

0,13 %

Magasinstatistikken og grunnlagsdataene for beregningene finnes på følgende nettsider:

Magasinstatistikk - NVE

Om magasinstatistikken - NVE

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonsjef
Mobil: 99 69 72 02

Seming Skau
Mobil: 48 21 53 59