Publisert 23.04.2024 , sist oppdatert 25.04.2024

NVE inviterer til infomøte om konsesjonsbehandling i Finnmark

Førstkommende torsdag legger NVE fram en oversikt over kraftprosjektene som er meldt inn i Finnmark. Samme dag inviterer vi til et digitalt infomøte om det pågående arbeidet med konsesjonsbehandling i fylket.

Foto: Veri media/NVE

Torsdag 25.april klokken 08.00 legger NVE fram en fullstendig oversikt over kraftprosjektene i Finnmark, som ble meldt inn før fristen den 22.april. Listen med prosjekter blir tilgjengelig på NVEs nettsider. Det sendes også ut en pressemelding. 

Samme dag holder NVE et infomøte klokken 09.00, som er åpent for alle. Her vil NVE gå gjennom listen med prosjekter som er meldt inn, og informere om den videre prosessen. Det blir mulighet til å stille skriftlige spørsmål etter presentasjonen.

Oppdatering 25.april: Presentasjon og opptak av infomøtet er tilgjengelig på våre nettsider.

Bakgrunn
I august 2023 presenterte Regjeringen et kraft- og industriløft, der NVE ble bedt om å prioritere konsesjonsbehandling av kraftprosjekter i Finnmark. Samme høst hadde NVE møter med en rekke ulike aktører i fylket, for å få innspill til hvordan konsesjonsbehandling av kraftproduksjon og nettsaker bør gjennomføres i årene framover. Basert på disse innspillene har NVE lagt opp til en felles behandling, i stedet for å behandle sakene enkeltvis.

De kraftprodusentene som ønsker å være en del av den samlede behandlingen ble bedt om å sende inn sine formelle meldinger om ny kraftproduksjon i Finnmark innen 22.april i år. Begrenset kapasitet i strømnettet gjør at det kun er mulig å bygge noen få nye kraftprosjekter i fylket. Derfor vil NVE så tidlig som mulig prioritere hvilke prosjekter som skal sendes på høring og behandles i denne runden. Dette vil redusere belastningen for høringspartene, og gjøre prosessen mer effektiv for alle involverte. Les mer om arbeidet på NVEs nettsider

Kontakt

Inger Anette Sandvand Dahlen
prosjektkoordinator