Publisert 14.06.2022

Liten økning i beregnet magasinkapasitet

Vannmagasinkapasiteten i Norge er økt fra 87,2 TWh til 87,3 TWh. Endringen skyldes justering i datagrunnlaget samt nye og oppgraderte kraftverk.

Vi bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig. Siden oppdatering i 2021 har magasinkapasiteten økt med 0,1 TWh til 87,3 TWh.  

Endringene skyldes nye kraftverk eller oppgraderte kraftverk som utnytter eksisterende reguleringer. Videre er det utført noen korrigeringer i datagrunnlaget, som blant annet har ført til en liten nedgang i prisområde NO4 (Nord-Norge).

Fra og med 13. juni har Statnett endret grensen mellom prisområde NO3 (Midt-Norge) og NO5 (Vest-Norge). Magasinkapasiteten for NO3 og NO5 har også blitt oppdatert som følge av denne endringen.

Ny magasinkapasitet er tatt i bruk fra 13. juni 2022

Magasinstatistikken publiseres hver onsdag kl. 13.00. Vi bruker magasinkapasiteten til å regne om fyllingsgraden i magasinene til energiinnhold. Magasinstatistikken er en viktig indikator for ressurssituasjonen i kraftsystemet både for markedet og for å følge med på forsyningssikkerheten.

Fordeling av magasinkapasitet på prisområder:

 Prisområde

Kapasitet 2021 [GWh]

Kapasitet 2022
[GWh]

Endring
[GWh]

Endring
    [-]

NO1

5 976

5 993

17

0,28 %

NO2

33 899

33 929

30

0,09 %

NO3

9 147

9 113

-34

-0,37 %

NO4

20 851

20 821

-30

-0,14 %

NO5

17 331

17 445

114

0,66 %

Norge

87 204

87 301

97

0,11 %

 

Magasinstatistikken og grunnlagsdataene for beregningene finnes på følgende nettsider:

Magasinstatistikk - NVE

Om magasinstatistikken - NVE

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonsjef
Mobil: 99 69 72 02

Seming Skau
Mobil: 48 21 53 59