Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 28.08.2020

Vannmagasinkapasiteten i Norge oppdateres til 87 TWh

NVE har justert magasinkapasiteten i Norge fra 86,9 TWh til 87,0 TWh og tar det i bruk i magasinstatistikken fra i dag 3. juni.

Vannmagasinkapasiteten i Norge er oppjustert til 87 TWh

Vi bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig. Siden oppdateringen i 2019 er det ikke gjennomført store endringer eller utvidelser i norske vannkraftverk som påvirker magasinkapasiteten.

- Mesteparten av årets endring skyldes at mange vannkrafteiere har sendt NVE oppdatert informasjon om sine vannkraftverk og magasiner. Det dreier seg blant annet om oppdatering av magasinvolum og energiekvivalenter, sier seksjonssjef i NVE, Ann Myhrer Østenby.

Magasinstatistikken publiseres hver onsdag kl. 1300. Vi bruker magasinkapasiteten til å regne om fyllingsgraden i magasinene til energiinnhold. Magasinstatistikken er en viktig indikator for ressurssituasjonen i kraftsystemet både for markedet og for å følge med på forsyningssikkerheten.

Fordeling av magasinkapasitet på elspotområder:

 

Kapasitet 2019
[GWh]

Kapasitet 2020
[GWh]

Endring
[GWh]

Endring
[-]

NO1

5 924.97

5 932.13

+ 7.16

+ 0.12 %

NO2

33 831.09

33 854.79

+ 23.70

+ 0.07 %

NO3

9 085.83

9 143.67

+ 57.85

+ 0.64 %

NO4

20 823.79

20 828.70

+ 4.91

+ 0.02 %

NO5

17 254.73

17 269.89

+ 15.16

+ 0.09 %

Norge

86 920.41

87 029.18

+ 108.77

+ 0.13 %

 

Kontaktpersoner

Ann Myhrer Østenby, seksjonsjef
Mobil: 996 97 202

Valentin Johannes Koestler, overingeniør
Mobil: 472 54 248

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/PDFLink.cshtml)